nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 9
Lượt thứ       : 79264

Tham gia ý kiến về Đề án \"Luận cứ khoa học cho việc phát triển đột phá kinh tế tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030\" của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Hà Nội, ngày 20/4/2015

 

Tham gia ý kiến về Đề án "Luận cứ khoa học cho việc phát triển

đột phá kinh tế tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030"

của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

 

Nguyễn Đình Lương

Nguyên Trưởng đoàn đàm phán

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

 

Kính thưa …………..

Xin nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn Viện sĩ Nguyễn Xuân Thắng, ông đang làm một việc đáng làm nhất trong đời một nhà khoa học. Xin hoan nghênh ý tưởng "phát triển đột phá" của ông. Có cần đột phát mới có chuyện phải bàn, nếu không thì cũng khỏi cần gọi nhau đến đây.

Hiểu rằng, Dự án đã qua các cấp sàng lọc nhưng các ý kiến đóng góp thêm vẫn có thể được ghi nhận để tham khảo, tôi xin có một vài bình luận ngắn gọn, bước đầu.

Bình luận thứ nhất:

Đột phá trước nhất phải làm để phát triển kinh tế tỉnh Nghệ an là đột phá vào cải cách thể chế, cả thể chế kinh tế, cả thể chế chính trị. Đó là gì ?

Đó là ta xin phép Trung ương thí điểm bỏ cơ thế: việc to việc nhỏ gì cũng "huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc", một cơ chế đùn đẩy, tốn kém, không hiệu quả, cha chung không ai khóc.

Đó là xin phép Trung ương thí điểm thiết kế, thiết lập một bộ máy chính quyền mạnh quản lý kinh tế có hiệu quả.

Kinh tế ngày nay là kinh tế tri thức, toàn cầu hóa kinh tế và cách mạng công nghệ đang làm kinh tế thế giới thay đổi một cách sâu sắc, nhanh đến chóng mặt, thay đổi về cấu trúc, về mô hình phát triển, về quan hệ quản lý, quan hệ sở hữu.v.v… Những thay đổi đó đang diễn ra nhanh chóng trong nền kinh tế Việt Nam và cả trên đất Nghệ An.

Để quản lý và điều tiết nền kinh tế thay đổi nhanh chóng đó cần một hệ thống chính quyền mạnh, một bộ máy quản lý phù hợp và hoạt động hiệu quả. Phải xây dựng một bộ máy quản lý có tư duy đổi mới, có kiến thức kỷ trị, có năng lực điều hành quản lý một nền kinh tế tự do, biết hướng dẫn và hỗ trợ cho doanh nghiệp, cho dân làm giàu. Mạnh dạn xóa bỏ bộ máy (nếu có) chỉ biết xin và cho, chia và phát, bộ máy "sống lâu lên lão làng", bộ máy quan liêu, tham nhũng.

Hiện nay trên đất nước ta đã có địa phương đang khởi động, đang vươn tới xây dựng một bộ máy như vậy. Xứ Nghệ giàu truyền thống cách mạng đã bắt đầu chưa ?

Bình luận số 2:

Muốn đột phá phát triển kinh tế là phải xé rào. Cái có thể xé và cần xé là cơ chế chính sách. Kinh tế phát triển, dẫm chân hay thụt lùi thường là từ cơ chế chính sách.

Nếu cứ bám chặt cái cơ chế chính sách hiện hành thì không có phát triển đột phá. Hết ngày dài lại đêm thâu, cuối năm tổng kết chỉ là "đạt kết quả bước đầu quan trọng", "đạt những tiến bộ đáng kể" hoặc giỏi lắm thì "đạt được nhiều chỉ tiêu do Đại hội đề ra".

Công cuộc Đổi mới của Đảng ta có thành công như ngày hôm nay được bắt đầu từ những vụ xé rào ở một số xí nghiệp, một số địa phương. Những thành công ban đầu ở một số địa phương vừa qua như: Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ninh.v.v.. cũng bắt đầu từ việc xé rào, từ việc xin Trung ương cho làm thí điểm.

Nghệ An quê hương những phong trào cách mạng, có dám xin Trung ương cho thí điểm đột phá một số cơ chế chính sách kinh tế không? Có dám xin phép Trung ương cho xóa hết các nông trường quốc doanh ở Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp để trao cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong và ngoài nước lập các đồn điền, lập các cánh đồng mẫu lớn, hình thành các liên kết kinh tế như TH True Milk đang làm không ?

Bình luận thứ 3:

Đột phá phát triển kinh tế thời nay là đột phá xây dựng một nền kinh tế hội  nhập.

Kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển sang nền kinh tế hội nhập, liên kết này càng sâu với kinh tế khu vực và thế giới.

Việt Nam đã đang và sẽ tham gia một loạt các Hiệp định mậu dịch tự do với cả thế giới, để kết nối với nền kinh tế thế giới.

Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, đến cuối năm 2015 khu vực kinh tế ASEAN sẽ trở thành một Cộng đồng kinh tế thống nhất, một Thị trường thống nhất trong đó từng bước thực hiện tự do luân chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, tự do luân chuyển vốn và tự do luân chuyển lao động. Nghệ An không thể đứng ngoài cuộc, không thể chỉ là người quan sát, không thể thích thì chơi, không thích thì thôi.

Một lọat công việc, cùng với cả nước, và không chờ cả nước, Nghệ An phải bắt tay làm, đó là:

- Trang bị kiến thức hiểu biết về kinh tế  hội nhập cho cán bộ, cho toàn dân, cho các doanh nghiệp.

- Đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm cho phù hợp thời kinh tế hội nhập.

- Xây dựng chiến lược kinh tế hội nhập để chủ động hội nhập, không chờ Trung ương, không để rồi rơi vào thế bị động và chỉ có thua cuộc.

Trong quá trình thực hiện những công việc nên trên, tiện đây, xin đề nghị cân nhắc thêm một số vấn đề nêu trong Đề án:

1. Khoanh vùng, lập khu kinh tế to, khu kinh tế nhỏ có phải là tư duy cát cứ không? Có phải là tư duy của cái thời đất nước ta đóng kín cửa, chỉ khoét một lỗ cho nước ngoài thò chân vào, khoanh nó lại để dễ quản lý? Kinh tế ta hôm nay là kinh tế hội nhập, kinh tế mở, tự do, thông thoáng, công khai, bình đẳng… bình đẳng với cả trong  nước với cả ngoài nước. Vậy việc khoanh khu còn phù hợp không? (không chỉ ở Nghệ An mà cả nước).

2. Xây dựng chiến lược kinh tế thời nay, thời hội nhập chỉ dựa vào điều kiện tài nguyên đất đai là không đủ. Có một yếu tố quan trọng hơn là thị trường. Thị trường đòi hỏi gì, thị trường cần cái gì, bao nhiêu, thị trường trong tỉnh, thị trường cả nước, thị trường khu vực, thị trường toàn cầu.

Công ty Hàn quốc đến Kim Liên-Nam Đàn mở xưởng may không phải vì ở đó có đất trồng bông, không phải vì ở đó có nghề dệt vải truyền thống hay là giỏi khâu vá mà đơn giản vì ở đó có thể tuyển và đào tạo thợ đạp máy khâu rẻ hơn bất cứ đâu.

Tập đoàn Samsung đến Sông Công - Thái Nguyên, đến Yên Phong -Bắc Ninh, lắp rắp hàng trăm triệu chiếc điện thoại cầm tay, bán khắp thế giới, thu về hàng chục tỉ USD Đôla, không phải vì ở những vùng quê này có nền tảng công nghệ thông tin cao mà là chỉ vì ở đó có thể tuyển dụng, đào tạo thợ cầm mỏ hàn giá rẻ hơn so với các nơi khác, các nước khác. Lắp ráp điện thoại chỉ là một khâu trong chuỗi giá trị liên hoàn.

3. Kinh tế hội nhập là kinh tế kết nối, kết nối trong tỉnh, kết nối liên tỉnh, kết nối khu vực, kết nối toàn cầu. Làm chiến lược kinh tế hôm nay là phải tính đến tính kết nối, là tham gia vào các chuỗi giá trị hoặc xây dựng các chuỗi giá trị.

Nếu chỉ biết trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp với điều kiện của địa phương mình thì sẽ không có thành công.

Tập đoàn CP Thái Lan đang biến hàng vạn, hàng chục vạn nông dân Việt Nam thành người nuôi gà, nuôi lợn thuê cho họ, biến hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam thành người tiêu thụ thịt gà thịt lợn của họ. Họ hướng dẫn xây chuồng, cung cấp giống, cung cấp thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, cho ăn thế nào, vệ sinh chuồng trại ra sao, định kỳ đến tiêm chủng và đến hẹn cân gà lợn, đưa vào lò mổ, chở đi phân phối, tiêu thụ ở các siêu thị, nhà hàng, trong và cả ngoài nước.

Người Việt Nam , người xứ Nghệ nên nhanh chóng học hỏi để tham gia vào các cung đoạn trong chuỗi giá trị đó và tiến tới xây dựng các chuỗi giá trị như thế.

4. Cũng liên quan đến kinh tế hội nhập, chúng tôi muốn bàn kỹ hơn, sâu hơn về chương trình: xây dựng công nghiệp công nghệ thông tin. Công nghiệp công nghệ thông tin chỉ có thể phát triển trên một nền tảng công nghiệp, công nghệ nhất định. Chìa khóa của ngành công nghiệp này đang nằm trong tay các tập đoàn đa quốc gia và chừng nào còn đem lại lợi nhuận kếch xù thì họ chưa thả. Việt Nam hôm nay chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, và dịch vụ hoặc gia công lắp ráp chỉ ở những khâu đơn giản. Đã 20 năm rồi Khu công nghệ cao quốc gia ở Hòa Lạc, Hà Nội và Trung tâm Quang Trung ở Sài Gòn vẫn vắng hoe. Nếu Nghệ An định làm thì tính toán kỹ về mục tiêu, nội dung, bước đi, không vội vàng, vấp ngã.

 

Xin cảm ơn!

Xin chúc hội thảo thành công

 

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website