nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 9
Lượt thứ       : 92110

DIỄN VĂN Lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Hội đồng hương Nam Đàn tại Hà Nội tổ chức. tại Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh ngày 15/5/2016

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa bà con đồng hương Nam Đàn, đồng hương xứ Nghệ!

Như một truyền thống, hàng năm, cứ vào dịp này, bà con đồng hương Nam Đàn, đồng hương xứ Nghệ lại gặp nhau ở đây, để thăm hỏi nhau, để kỷ niệm ngày sinh Hồ Chủ tịch - Người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam anh hùng, của xứ Nghệ bất khuất.

Để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ của xứ Nghệ đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì sự phát triển của đất nước, chúng tôi đề nghị hội trường đứng dậy giành một phút mặc niệm.

 

Thưa quý vị, thưa bà con đồng hương!

Gặp nhau vào dịp này, không thể không kể những cầu chuyện về Bác Hồ. Những câu chuyện về Bác đã, đang và sẽ được kể ở mọi nơi mọi lúc, ở thế hệ này và nhiều thế hệ mai sau.

Trong buổi họp đồng hương hôm nay, chúng tôi xin phép nói về "Công lao của Bác Hồ với Tổ quốc và dân tộc".

Thưa quý vị!

Đọc điếu văn tiễn đưa Bác Hồ về cõi vĩnh hằng, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nói: "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta".

Người anh hùng dân tộc vĩ đại Hồ Chí Minh đã làm gì để làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, cho non sông đất nước ta?

Các sử gia Việt Nam và thế giới đã và đang tập hợp tư liệu, đang tổng kết.

Hôm nay trong buổi gặp mặt này, với niềm tự hào là người dân quê Bác, chúng tôi xin nói đôi ba điều về công lao của Bác mà các sử gia đã có tổng hợp đánh giá.

Công lao thứ nhất: Bác Hồ là người đã tìm ra con đường cách mạng chân chính để giải phóng dân tộc, quê hương.

- Từ cậu bé Nguyễn Sinh Công ở làng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn được chăm sóc đầy tình thương của ông bà ngoại, của mẹ cha, của xóm làng. Với tư chất hiền lành, cần cù, hiếu học, sống tình nghĩa, cậu đã lớn lên mang trong mình tình yêu và truyền thống của quê hương.

- Khi lớn hơn thành chàng trai Nguyễn Tất Thành, để mưu sinh cậu đã đi nhiều nơi từ miền Trung đến miền Nam đất nước. Rồi trong cảnh cô đơn cậu đã vất vả với cuộc sống nơi đất khách quê người, từ Châu Á, Âu, Phi, Mỹ, mang theo khát vọng tìm con đường giải phóng quê hương. Sống ở đâu cậu cũng hòa đồng, quy tụ, đoàn kết và tập hợp những người cùng cảnh ngộ, những người cần lao thuộc mọi màu da. Đi đến đâu, làm bất cứ việc gì, cậu cũng quan sát, phân tích, tìm kiếm.

- Với cái tên Nguyễn Ái Quốc, đến Hội nghị Hoa Bình, Vecxây, Paris, Pháp, tháng 6/1919 trao Yêu Sách Tám Điểm đòi quyền tự do dân chủ cho quê hương, Nguyễn Ái Quốc đã đặt lên một dấu ấn mới cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trên cong đường đi tới độc lập.

- Từ một thanh niên ở xứ thuộc địa bị chính quyền thực dân truy lùng, đuổi bắt, cả kết án tử hình, ngay trên lãnh địa bản xứ đế quốc thực dân, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một trong những người sáng lập Đảng cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên.

- Từ thực tế lao động, học tập, thâm nhập đời sống những người cần lao tham gia các phong trào đấu tranh, phân tích tình hình chính trị thế giới, tiếp cận học thuyết Mac-Lenin, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn. Đó là "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản".

- Muốn nhắc lại cho rõ rằng, Nguyễn Ái Quốc lớn lên trong giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước, vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, bao cuộc khởi nghĩa, đấu tranh anh dũng bất khuất giành độc lập đều lần lượt thất bại, phong trào cứu nước của nhân dân ta đứng trước một cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối.

Chính lúc đó, bằng sự mẫn cảm chính trị và qua tìm hiều Cách mạng thế giới, Nguyễn Ái Quốc đã vượt qua hạn chế của các bậc tiền bối, đã tìm ra con đường kết hợp sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước nồng nàn với chủ nghĩa Quốc tế chân chính, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Bằng việc đó chính Người đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Công lao thứ hai: Hồ chủ tịch là người sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam.

- Với nhận thức, muốn cách mạng thành công, phải có tổ chức, phải có đường lối hoạt động đúng đắn, để tập hợp quần chúng, để đưa quần chúng vào đấu tranh, Nguyễn Ái Quốc luôn quan tâm, tập hợp và đưa vào tổ chức những thanh niên ưu tú, giàu lòng yêu nước.

Năm 1925 Người đã lập ra "Hội Việt Nam cách mạng thanh niên" được coi là tổ chức cách mạng đầu tiên ở Việt Nam. Người đã giáo dục, rèn luyện họ, đưa họ vào phong trào, xây dựng phong trào, cử họ đi Moskva đào tạo….

- Để rồi, đầu tháng 2/1930 tại Cửu Long, Hồng Công, thuộc địa Anh Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua: Cương lĩnh vắn tắn, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt, Chương trình vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

- Đó là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

- Đường lối đúng đắn của Hội nghị hợp nhất đã quyết định nội dung, phương hướng, bước đi của cách mạng Việt Nam, đưa nhân dân Việt Nam vào cuộc đấu tranh giành độc lập, xóa bỏ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, giải phóng con người khỏi bóc lột, bất công.

- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về vai trò lãnh đạo cách mạnh Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử đấu tranh của nhân dân ta: Thời kỳ Đảng tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc ở vị trí trung tâm lãnh đạo phong trào cách mạng.

- Từ đó, Hồ Chủ tịch tiếp tục giáo dục, rèn luyện, để Đảng ta ngày càng trưởng thành và phát triển, thực hiện ngày càng thành công vai trò của mình: lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi này đến thắng lợi khác trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công lao thứ ba: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

- Chiều ngày 2/9/1945 trong buổi lễ trang trọng tại Quảng trường Ba Đình, thay mặt Chính phủ lâm thời mới thành lập nhờ thắng lợi của Cách mạng Tháng tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, thủ tiêu hoàn toàn chế độ thực dân phong kiến, tuyên bố nền độc lập của Việt Nam trước đồng bào cả nước và nhân dân thế giới

- Người khẳng định: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy"

- Với Tuyên ngôn độc lập lịch sử đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ một lãnh thổ thuộc địa của đế quốc thực dân, hôm nay thế giới biết đến có một nước Việt Nam độc lập. Người đã khẳng định vị trí Việt Nam trên bản đồ thế giới.

- Với Tuyên ngôn độc lập đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa nhân dân ta, từ thân phận người nô lệ trở thành công dân của nước Việt Nam độc lập.

- Với Tuyên ngôn độc lập đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các dân tộc trên thế giới đấu tranh cho một xã hội công bằng, tiến bộ, văn minh.

Công lao thứ tư: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện quân đội nhân dân Việt Nam.

- cái thời, các thế lực thực dân thống trị luôn dùng bạo lực để đàn áp các phong trào đấu tranh cách mạng, muốn chống lại chúng cách mạng phải có lực lượng, phải xây dựng lực lượng.

Nhấn mạnh phương châm kết hợp hình thức đấu tranh chinh trị và đấu tranh vũ trang, đẩy mạnh phong trào cách mạng tiến tới giành chính quyền, ngày 22/12/1944. Hồ Chủ tịch đã quyết định thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, gồm 34 chiến sĩ, giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy.

Đây là sự kế thừa và phát triển di sản quân sự truyền thống của cha ông trong lịch sử vừa là sự tiếp thu và vận dụng sáng tạo tư tưởng, lý luận quân sự hiện đại của học thuyết Mác - Lênin.

- Hồ Chủ tịch đặt tên cho quân đội ta là "Quân đội nhân dân" với ý nghĩa "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ". Quân đội nhân dân đã được dân tin, dân yêu và đặt cho cái tên "Bộ đội Cụ Hồ".

- Đội quân của "Bộ đội Cụ Hồ" được Bác Hồ giáo dục, rèn luyện, qua chiến đấu, đã nhanh chóng trở thành một đội quân hùng mạnh "Trung với nước, hiếu với dân", đã trở thành một đội quân bách chiến bách thắng.

- Chính đội quân của "Bộ đội cụ Hồ" đã

"9 năm làm một Điện Biên,

nên Vành hoa đỏ, nên Thiên sử vàng",

một Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", quét sạch bọn thực dân đã gần100 năm xâm lược và đô hộ ra khỏi bờ cõi Tổ quốc của Cụ Hồ và khởi đầu sự tan rã của hệ thống thực dân trên thế giới.

- Chính đội quân của "Bộ đội cụ Hồ" đã đánh tan tác hơn nửa triệu quân Mỹ trang bị tận răng, nhiều tiền, nhiều súng, nhiều bom đạn và rồi phải cuốn cờ rút về nước nhận một thất bại nhục nhã chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ, đẩy nước Mỹ vào một cuộc khủng hoảng tinh thần trầm trọng.

- Chính đội quân của "Bộ đội cụ Hồ" đánh cho hơn một triệu quân ngụy được trang bị bằng súng đạn Mỹ, tan tác không còn mảnh giáp. Để rồi đất nước ta thống nhất, non sông ta liền một giải

"Tựa Trường sơn vươn tới Trường sa,

Từ Trà cổ rừng dương đến Cà mâu rừng đước",

để rồi xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ mong muốn.

- Phải nói, và phải nói cho thật rõ rằng, trong đội quân bách chiến bách thắng được Bác Hồ rèn luyện đó, những người lính xứ Nghệ quê Bác là những chiến binh rất dũng cảm, rất kiên cường, sẵn sàng xả thân, không ngại hy sinh, không tiếc xương máu, quyết theo tiếng gọi quê hương, theo tiếng kèn xung trận của Bác Hồ.

Và hôm nay, trong buổi họp đồng hương, chúng tôi muốn đề nghị hội trường tri ân những chiến binh xứ Nghệ dũng cảm bằng một tràng vỗ tay thật nhiệt liệt.

 

Thưa quý vị khách quý!

Thưa bà con đồng hương!

Về công lao của Hồ Chủ tịch với quê hương đát nước còn có thể kể nhiều và rất nhiều nữa, nhưng chỉ mới nói ngần ấy thôi cũng đã thấy công của Bác như trời cao, biển rộng.

Thế nhưng,

Thưa quý vị,

Lại muốn nói thêm cho rõ:

Ngày 19/9/1954 trên đường từ Việt Bắc về Hà Nội, Bác vào Đền Hùng dâng hương; ngồi trước cán bộ và chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong, Bác dạy:

 

"Các Vua Hùng đã có công dựng nước,

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

đây, thái độ của Bác Hồ là rất rõ ràng: Công dựng nước là công của các Vua Hùng, của Tổ tiên. Vua Hùng và Tổ tiên, Ông Cha đã lập nên bờ cõi của đất nước, đã viết lên trang sử vẻ vang của dân tộc này.

Bác chỉ coi mình như một chiến sĩ, Bác đã và sẽ cùng ngàn vạn chiến sĩ, triệu triệu đồng bào, quyết cùng nhau giữ lấy nước.

Bởi, với Bác:

"Lẽ sống đẹp không coi mình cao nhất".

Vì ở Bác:

"chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài"

Thưa quý vị!

Suốt cả cuộc đời Bác đã chiến đấu, đã lãnh đạo nhân dân ta giành lại độc lập thống nhất Tổ quốc.

Hôm nay, đất nước ta, biển đảo quê hương ta đang bị kẻ thù bành trướng phương Bắc giật cướp từng mảng và muốn cướp hết cả biển Đông. An ninh đang bị xâm phạm, môi trường sống và phát triển cho hôm nay, cho con cháu mai sau đang bị đe dọa.

Trước vong linh của Bác, chúng ta nguyện đoàn kết, đoàn kết thành một khối vững chắc, đấu tranh bảo vệ mảnh đất thiêng liêng mà các Vua Hùng, Tổ tiên, Ông Cha và Bác Hồ đã để lại.

Xin cảm ơn!

Xin chúc sức khỏe quý vị và bà con.

 

Nguyễn Đình Lương(*)

 


      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website