nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 12
Lượt thứ       : 93439

Đặc khu kinh tế là gì

Xin phát biểu vài ý nhỏ

1. Đặc khu kinh tế là gì?

"Đặc khu kinh tế là một vùng lãnh thổ nhỏ kinh tế tự do để thu hút đầu tư, trước hết là đầu tư nước ngoài. Đặc khu kinh tế, từ đầu, chủ yếu là sản phẩm của một nền kinh tế khép kín, đóng cửa, phải hé mở ra một không gian thông thoáng cho đầu tư vào, trong bối cảnh trên thế giới đầu tư dã trở thành một yếu tố quan trọng để phát triển. Các đặc khu của Trung Quốc ra đời trong bối cảnh như thế.

Chúng ta hôm nay, đang bị thuyết phục bởi những thành công của các đặc khu kinh tế Trung Quốc và đang coi đó là cơ sở cho niềm tin và hy vọng, coi đó là hình mẫu để noi theo.

Trung Quốc rất cần các đặc khu kinh tế và tiếp tục phải cần thêm, vì bản thân nền kinh tế Trung Quốc, theo mô hình kinh tế của họ, vẫn không được coi là một nền kinh tế mở, kinh tế thoáng ngoài cái đặc khu, kinh tế Trung Quốc là một nền kinh tế không minh bạch, kinh tế phân biệt đối xử, kinh tế ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác để phát triển.

Trung Quốc đang lấy ưu thế về quy mô kinh tế và dùng lượng thị trường rộng lớn để mời gọi và ép buộc các nhà đầu tư. Họ đang khai thác tốt cơn khát của các nhà đầu tư về thị trường lớn.

2. Có phải là phải có đặc khu mới thu hút được đầu tư?

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chưa nhiều. Các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới, nhất là Âu - Mỹ, chưa vào, họ còn chờ đợi, không phải vì Việt Nam chưa có đặc khu kinh tế, mà chính là vì rủi ro ở đây còn lớn: Môi trường pháp lý chưa minh bạch, môi trường kinh tế còn vẩn đục, nào là tham nhũng hối lộ, nào là thủ tục hành chính nhiêu khê, và quy mô kinh tế còn chưa lớn.

3. Cả nước Việt Nam là đặc khu kinh tế quốc rộng lớn.

Thực thi 15 Hiệp định MDTD, nền kinh tế Việt Nam đã mở, thuế XNK đang tiến tới bằng không.

Chúng ta đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để phê chuẩn Hiệp định tên bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương, CPTPP.

Mục đích của CPTPP là hình thành một khu MDTD xuyên quốc gia. Trong thời đại toàn cầu hóa, thương mại gắn liền với đầu tư, có đầu tư thương mại mới phát triển và với những quy định, cam kết rộng lớn và toàn diện, CPTPP sẽ là một đặc khu kinh tế, trong đó Việt Nam sẽ là một đặc khu kinh tế thành phần. (Bản thân các nền kinh tế Singapore, Australia, Newzealand, Canada .v.v đã là những đặc khu kinh tế quốc gia).

Vấn đề của Việt Nam hôm nay là tập trung thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết trong CPTPP.

Thực hiện tốt các cam kết, các quy định trong CPTPP Việt Nam sẽ được gì?

- Chúng ta sẽ có khung pháp lý vận hành nền kinh tế theo những tiêu chí của nền kinh tế phát triển và qua đó nâng cao năng lực quản lý của bộ máy

- Chúng ta có một môi trường kinh tế trong sạch, minh bạch, công khai bình đẳng, khong phân biệt đối xử. Trong CPTPP có đầy đủ những quy tắc, quy định giúp ta phòng và chống tham nhũng, hối lộ, giúp ta triệt tiêu nạn thủ tục hành chính nhiêu khê

- Với những quy định chặt chẽ và chế tài mạnh, chúng ta sẽ bảo vệ tốt các sản phẩm trí tuệ của Việt Nam và các nhà đầu tư, tạo điều kiện cho khoa học công nghệ phát triển và ứng dụng các thành tựu của cách mạnh công nghiệp 4.0.

- Chúng ta sẽ có được một không gian rộng lớn để kết nối kinh tế để thiết kế và phát triển các chuỗi cung ứng. Ở đây, chuỗi cung ứng sẽ là một mạng lưới xuyên quốc gia của các doanh nghiệp hoạt động cùng nhau như một hệ thống tích hợp trong các lĩnh vực: thiết kế, phát triển, sản xuất, mua bán, phân phối, vận chuyển sản phẩm và dịch vụ. Quy mô thị trường được mở rộng.

Có những yếu tố nêu trên, Việt Nam sẽ trở thành một đặc khu kinh tế thành phần trong một đặc khu kinh tế khu vực rộng lớn

Và khi đó, có lẽ, không cần phải có những dặc khu nhỏ lẻ như chúng ta đang bàn. Vả lại cũng không nên băm lãnh thổ ra từng mảnh nhỏ trong bối cảnh vấn đề địa chính trị trong khu vực rất phức tạp và bóng ma nhóm lợi ích vẫn còn quanh quẩn chực chờ.
      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website