nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 10
Lượt thứ       : 93439
  Tham Luận Tại Hội Thảo ... (FTA)
THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO Quốc hội với đàm phán, phê chuẩn và thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Ngày 15/4/2014. Tại Văn phòng Quốc hội 37 Hùng Vương   Nguyễn Đình Lương Nguyên Trưởng đoàn đàm phán HĐTM Việt Nam - Hoa Kỳ   Kính thưa... Vấn đề "Tác động của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đối với Việt Nam: cơ hội và thách thức" là vấn đề lớn, mới. Nên có một Đề tài khoa học cấp quốc gia, huy

Trang : 1   
      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website