nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 8
Lượt thứ       : 79263

Chương V - VII

Chương V
TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO KINH DOANH

Hai bên cam kết sẽ cho phép công dân và công ty bên kia đang hoạt động hợp tác tại nước mình được:
- Nhập khẩu và sử dụng các thiết bị văn phòng và sinh hoạt phù hợp với thực tiễn thương mại thông thường.
- Tiếp cận và sử dụng nơi ăn ở và làm việc trên cơ sở không phân biệt đối xử và ở mức giá thị trường.
- Thuê đại lý tư vấn và phân phối các sản phẩm sản xuất ra từ các chương trình đầu tư.
- Quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ là sản phẩm đầu tư của mình thông qua thỏa thuận trực tiếp với các tổ chức, công ty quảng cáo.
- Được trực tiếp liên hệ và bán sản phẩm đầu tư.
- Tiến hành nghiên cứu thị trường trực tiếp hoặc thông qua hợp đồng khi thực hiện các đề án đầu tư.
- Được dự trữ hàng mẫu và phụ tùng thay thế cho dịch vụ sau khi bán các sản phẩm đầu tư.
- Được tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho hoạt động của văn phòng đại diện theo giá cả công bằng và thỏa đáng.


Chương VI
TÍNH MINH BẠCH, CÔNG KHAI
VÀ QUYỀN KHIẾU KIỆN

Các thỏa thuận trong chương này áp dụng theo các quy định của GATT/ WTO, cụ thể như sau:
- Đăng công khai một cách định kỳ và kịp thời tất cả các luật và các văn bản pháp luật liên quan đến thương mại, sở hữu trí tuệ, dịch vụ và đầu tư.
- Các bên cho phép công dân và công ty của Bên kia được tiếp cận các thông tin thương mại, sở hữu trí tuệ, dịch vụ, đầu tư… không phải là bí mật về nền kinh tế quốc dân.
- Ở mức độ có thể mỗi Bên cho phép Bên kia cơ hội góp ý kiến đối với việc xây dựng luật và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, thương mại, sở hữu trí tuệ…
- Những luật lệ và văn bản pháp luật chưa được công bố cho đến ngày ký kết Hiệp định thì sẽ được đăng, công bố trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực.
- Các bên duy trì tòa án và các thủ tục kiện hành chính, tư pháp để người bị ảnh hưởng có cơ hội khiếu kiện và nếu khiếu kiện không thỏa đáng thì được khiếu kiện lên cấp trên.


Chương VII
CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Chương này gồm các điều khoản áp dụng chung và điều khoản về hiệu lực của Hiệp định, trong đó đáng chú ý là:
- Điều khoản về giao dịch và chuyển tiền qua biên giới: Quy định điều khoản này áp dụng chung cho toàn bộ các việc chuyển tiền trong các chương của Hiệp định. Điều khoản này quy định sẽ dành quy chế Tối huệ quốc và đối xử quốc gia cho các công dân và công ty mỗi Bên trong các giao dịch liên quan tới việc mở và duy trì tài khoản, thanh toán và chuyển tiền và các chứng từ tài chính, tỉ giá hối đoái, và dành cho các đầu tư theo Hiệp định này sự đối xử Tối huệ quốc và đối xử quốc gia, tùy theo cái nào thuận lợi hơn về việc chuyển tiền liên quan tới; góp vốn, trả lợi nhuận, cổ tức, lãi vốn, tiền bán và thanh lý khoản đầu tư, tiền trả theo hợp đồng, và tiền bồi thường.
- Điều khoản về an ninh quốc gia (Điều 2) khẳng định “những quy định của Hiệp định này không hạn chế quyền của mỗi Bên tiến hành bất kỳ biện pháp nào nhằm bảo vệ lợi ích an ninh thiết yếu của mình. Không cung cấp bất kỳ thông tin gì mà việc tiết lộ thông tin có thể bị coi là trái với lợi ích an ninh thiết yếu của mình”.
- Điều khoản về ngoại lệ chung: không có điều nào trong Hiệp định này được hiểu là cấm một Bên thông qua hoặc thi hành:
+ Các biện pháp liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và ngăn ngừa hành vi lừa đảo;
+ Các biện pháp nêu trong Điều 12 GATT 1994 như;
* Các biện pháp cần thiết để bảo vệ đạo đức xã hội;
* Các biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con người, động vật, thực vật;
* Các biện pháp liên quan đến xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng
và bạc;
* Các biện pháp cần thiết để bảo vệ giá trị nghệ thuật, lịch sử, khảo cổ…
* Các biện pháp về việc bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên nếu những biện pháp này được đưa ra nhằm hạn chế sản xuất hoặc tiêu dùng trong nước;
- Mỗi bên bảo lưu quyền từ chối không cho một công ty của bên kia được hưởng lợi ích của Hiệp định này nếu như công dân của một nước thứ ba kiểm soát hoặc sở hữu công ty.
- Ngoài ra, Hiệp định còn quy định việc thành lập Ủy ban thực hiện Hiệp định và tham vấn.
- Hiệp định này có giá trị 3 năm, và sau đó được mặc nhiên gia hạn 3 năm nếu không bên nào có ý định kết thúc Hiệp định. Sau 3 năm nếu một bên có ý kiến sửa đổi thì có thể thảo luận để bổ sung, điều chỉnh, thậm chí có thể ký Hiệp định mới.
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ được ký trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại WTO áp dụng cho nước đang phát triển có trình độ kinh tế thấp là một bước hội nhập sâu hơn của nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế thế giới. Hiệp định là một bước quan trọng để tiến tới Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO.
Thực hiện Hiệp định nghĩa là mở thị trường nước ta cho thế giới vào cùng Việt Nam khai thác tiềm năng kinh tế của Việt Nam, là Việt Nam được phép, được quyền trên cơ sở không phân biệt đối xử đi khai thác thị trường thế giới, khai thác nền kinh tế thế giới như thu hút đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút công nghệ, kiến thức quản lý…. Muốn làm được những việc đó, Việt Nam phải giỏi, cán bộ Việt Nam phải giỏi, doanh nghiệp Việt Nam phải giỏi, và khi Việt Nam giỏi là kinh tế Việt Nam phát triển. Thực hiện mở cửa nền kinh tế cũng là đặt nền kinh tế của Việt Nam vào đường ray cạnh tranh chung trên toàn thế giới. Cuộc cạnh tranh này rất khốc liệt. Muốn thắng trong cuộc cạnh tranh này, phải có một nền kinh tế có sức cạnh tranh, phải có những hàng hóa có chất lượng cạnh tranh và giá cả cạnh tranh, phải có những doanh nghiệp giỏi. Nếu Việt Nam thắng Việt Nam sẽ phát triển tốt.
Những công việc khó khăn này là công việc chung của cả Nhà nước, cả doanh nghiệp, của cả Trung ương và của cả địa phương.
Đây là công việc phải bắt đầu từ hôm nay không phải là để lại cho ngày mai./.

 

 

      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website