nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 11
Lượt thứ       : 93439
  Lời Tác Giả
NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲTẠO ĐIỀU KIỆN CHO VIỆT NAM HỘI NHẬP SÂU HƠN VÀO NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI(Tuyển tập) Nhà xuất bản Công thươngHà Nội tháng 5 năm 2010 Mã số:  SK 03 ĐH 10 LỜI TÁC GIẢ Trong suốt cả quá trình lịch sử quan hệ, do tác động chi phối của lợi ích các nước lớn trên trường quốc tế, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ luôn khó khăn.Phải chờ cho tới  khi ý chí độc lập tự cường của dân tộc Việt Nam trở thành s

Trang : 1   
      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website