nguyen dinh luong nguyen dinh luong 1 nguyen dinh luong 2 nguyen dinh luong 3 nguyen dinh luong 4 nguyen dinh luong 5
    Hiệp Định Thương Mại
    Những Bài Viết
   Lượt Truy Cập
Đang online  : 9
Lượt thứ       : 93439
  Phần I
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ VÀ NHỮNG CON SỐ NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại, Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ Số vòng đàm phán
Chương II QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Trong Chương II - về “Quyền Sở hữu trí tuệ”, ba nguyên tắc sau đây đã được quán triệt: a) Nguyên tắc thứ nhất: các cam kết của Việt Nam về nghĩa vụ sở hữu trí tuệ với Hoa Kỳ không vượt quá các cam kết đã được đ̓
Chương III THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Thương mại dịch vụ bao gồm 11 điều và các phụ lục F, G Thương mại dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong giao lưu kinh tế Thương mại và Hiệp định về Thương mại dịch vụ GATS của WTO là một Hiệp định khung quốc tế đầu tiên
Chương IV PHÁT TRIỂN QUAN HỆ ĐẦU TƯ Chương này gồm 15 điều, các phụ lục II, I và Thư trao đổi Trong quá trình đàm phán, Việt Nam đàm phán trên nguyên tắc chấp nhận một số lĩnh vực và vấn đề mà trên thực tế đã thực hiện hoặc có chủ trương thực
Chương V TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO KINH DOANH Hai bên cam kết sẽ cho phép công dân và công ty bên kia đang hoạt động hợp tác tại nước mình được: - Nhập khẩu và sử dụng các thiết bị văn phòng và sinh hoạt phù hợp với thực tiễn thương mại thông thường. - Tiếp

Trang : 1   
      Giới Thiệu

TÁC GIẢ

    NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Sinh năm: Canh Thìn 1940
Quê Quán: Làng Thịnh Lạc, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: 179 Đặng Tiến Đông, Gò Đống Đa, Hà Nội
Có thâm niên hơn 20 năm đàm phán thương mại cấp Chính phủ, bắt đầu là các Hiệp định với Liên Xô, với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa, sau đó là với các nước khác như Xin-ga-po, Ca-na-đa, Na Uy, Thụy Sỹ,.. và kết thúc là Hiệp định Thương Mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

 
|
Hiệp Định Thương Mại Việt Nam - Hoa Kỳ
|
|

Thiết kế website